Om te voorkomen dat deze jongeren overlast veroorzaken of zelfs crimineel gedrag gaan vertonen is het goed om met scholen en bedrijfsleven te zoeken naar mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en voldoende stages en werkgelegenheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.