Het CDA kiest voor een ondernemende samenleving waarin plannen en ideeën door samenwerking een kans krijgen. Culemborg is nooit af.

Het CDA kiest voor een stad die niet stil mag komen te staan in haar ontwikkeling. Om die reden geeft het in de komende raadsperiode prioriteit aan de woningbouwopgave. De woningnood in en rond Culemborg is immers hoog. Voor de uitdagingen op het gebied van woningbouw, duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing zoeken wij de samenwerking op met lokale en regionale partners.

In een ondernemende stad is het voorzieningenniveau op orde, is voor iedere Culemborger een passende woonruimte te vinden en is de openbare ruimte schoon en veilig. Voor de levendigheid van onze stad is de inzet van vele Culemborgse organisaties, bedrijven verenigingen en vrijwilligers essentieel. Een betrouwbare overheid stelt daarbij duidelijke grenzen en geeft mensen zekerheid. Waar nodig durft zij in te grijpen. Waardering en ondersteuning voor hen die zich inzetten voor de stad zoals wij deze kennen, is en blijft nodig.

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:
+ Actieplan wonen met een focus op doorstroming
+ Focus op recreatieve voorzieningen (buitenzwemlocatie) en vitaal buitengebied
+ Behoud en versterken samenwerking voorzieningen in sociaal domein
+ Investeren in cultureel erfgoed. Behoud waar het kan, transformatie waar nodig

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.