Het CDA kiest voor een samenleving waar we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor de gemeente waarin we leven. In een gemeente die voorlopig blijft groeien maar tegelijkertijd sterk vergrijst zetten wij extra in op gezinnen, preventie, gezondheid en het verbinden van generaties.

De afgelopen raadsperiode werd voor een groot deel beheerst door de coronapandemie. Voor veel inwoners en ondernemers heeft dit verdriet, verlies en onzekerheid gebracht. Gelukkig hebben onze inwoners en ondernemers in deze periode ook hun veerkracht getoond. Het CDA heeft er alle vertrouwen in dat we de die kunnen vasthouden. Laten we die veerkracht benutten als een springplank om samen sterker uit deze crisis te komen.

We hebben elkaar nodig. Zolang wij elkaar weten te vinden, we rekening houden met elkaar en bereid zijn voor elkaar zorg te dragen, kunnen we iedere uitdaging aan. We dragen samen de verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen nodig is en ieder mens telt. 

Om dit te bereiken zetten wij de komende raadsperiode in op:
+ Betere zorg en ondersteuning probleemgezinnen
+ Bieden van kansen voor onze jongeren en starters
+ Een dementievriendelijke gemeente
+ Terugdringen laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede
+ Meer Culemborgers in beweging door concretisering sportakkoord
+ Meer participatie, integratie, inclusie, toegankelijkheid en anti-discriminatie
+ Investeren in gezinnen en vrijwilligers (rond onderwijs, sport en ouderenzorg)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.