De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vragen om een sterk en moedig optreden van de gemeentelijke overheid. Er is behoefte aan een partij die midden in de samenleving staat, weet wat er speelt en in staat is voor alle inwoners (niemand uitgezonderd) toekomstperspectief te bieden.

Voor de uitdagingen die er liggen moeten wij niet onze kop in het zand willen steken. Nodig is dat wij in ons denken en doen een beweging doormaken. Maar nooit ten koste van alles en altijd samen met inwoners. Om deze veranderingen binnen goede banen te begeleiden werkt het CDA Culemborg vanuit vier speerpunten. Leidend principe daarbinnen is het uitgangspunt dat bewegen noodzakelijk is. Mits weloverwogen en goed doordacht.

Vier speerpunten vormen de basis van onze visie op de samenleving: 

1. Van nazorg naar voorzorg  - onze keuze voor een Zorgzame stad
Onze samenleving kenmerkt zich door onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn niet vanzelfsprekend. Er is weinig vertrouwen in de overheid, maar er wordt veel van verwacht. Een sterke samenleving maken we echter samen. Mensen zijn samen tot veel in staat. In een zorgzame samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn. Ruimte bieden aan initiatieven. Het CDA gelooft daarmee in de kracht van de samenleving. Het is de politieke uitdaging die kracht aan te boren en benutten. Een zorgzame samenleving is echter niet vrijblijvend. Het vraagt van iedereen om naar vermogen een bewuste bijdrage te leveren. Het CDA hanteert daarom voorzorg als leidend principe. Dit komt tot uiting in onze focus op Onderwijs, Sport en Welzijn. Zij vormen de beste preventie en vormen de sleutel om het vertrouwen van inwoners terug te winnen.

2. Van polarisatie naar participatie - onze keuze voor een Ondernemende stad
Nederland kent een grote groep mensen die het gevoel hebben dat zij niet mee kunnen komen. Zij hebben weinig mogelijkheden om een kansrijke plek in onze samenleving te verwerven. Het werkelijke probleem in onze samenleving ligt niet in de verschillen in afkomst, maar in de grote verschillen in hun mogelijkheden voor de toekomst. Onder de kansarmen bevinden zich nieuwe én geboren Nederlanders. Het debat in de politiek concentreert zich op integratie, maar de uitdaging is veeleer participatie. Participatie in school, werk, buurt en sportclub is het antwoord op polarisatie.  De samenleving is daarnaast vaak verstrikt in ingewikkelde regels en procedures die oplossingen eerder belemmeren dan bevorderen. In het bedrijfsleven, de zorg, de woningmarkt en het onderwijs liggen kansen als regels en procedures worden vervangen door ruimte voor initiatief en (politieke) daadkracht.

3. Van verbruiken naar waarderen   - onze keuze voor een Duurzame stad
Mensen, de wereld, grondstoffen, energie, voedsel en de natuur zijn van waarde. Ze zijn echter gebruikt, geëxploiteerd op zo’n manier dat er weinig van overbleef. Ook daarin is een omslag vereist: als we alles wat waarde heeft ook op waarde weten te schatten, zullen we hier anders mee omgaan en innovatieve oplossingen vinden. Economische groei koppelt het CDA aan een sociale omgang met mensen, organisaties, grondstoffen en materialen.

4. Van idealen naar realisatie  - onze keuze voor een Spaarzame stad
Het CDA wil de plannen in het verkiezingsprogramma realiseren binnen de beschikbare financiële middelen. Wij willen dus niet meer uitgeven dan beschikbaar is. Dit ook om te voorkomen dat de OZB (onroerende zaakbelasting) in de komende jaren opnieuw moet worden verhoogd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.