Gezondheid is een belangrijk thema bij de verkiezingen voor het CDA in Culemborg. In een zorgzame stad bieden wij onze inwoners een perspectief na Corona. We willen dat meer Culemborgers gaan sporten en bewegen. Het in 2021 gesloten sportakkoord vormt hiervoor een goede basis. Wij willen dat er de komende jaren geld wordt vrijgemaakt om dit sportakkoord samen met organisaties, verenigingen en beweegaanbieders te concretiseren. De afspraken zijn nu nog te vrijblijvend. Als het aan het CDA ligt komt daar verandering in. Het ziet graag dat de gemeente meer regie pakt en zorgt voor de nodige verbinding en samenhang. Met een duidelijke visie op sport en bewegen houden we onze zorgkosten naar de toekomst toe betaalbaar. De visie van het CDA is verwerkt in onderstaand actieplan.

Update 2023: Als onderdeel van onze verkiezingsbelofte hebben wij in de Nationale Sportweek van 2023 aandacht gevraagd voor het aanbod van de Culemborgse sportaanbieders, sportclubs en verenigingen. Lees hier de flyer. of de verschenen Column.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.