De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd vragen om een sterk en moedig  optreden van de gemeentelijke overheid. Het CDA Culemborg ziet zijn bestuurders en raadsleden de wijken ingaan om van mensen te horen wat hun standpunt moet zijn. Er is behoefte aan een partij die midden in de samenleving staat en weet wat er speelt en die deze kennis benut om voor alle inwoners een toekomstperspectief te bieden. Om de grote (maatschappelijke) uitdagingen binnen de stad het hoofd te kunnen bieden, moeten we in ons denken en doen een beweging doormaken. Een nieuwe tijd vraagt om andere aanpak. Het CDA Culemborg herkent daarin drie noodzakelijke bewegingen. Sommigen daarvan zijn nieuw, anderen sluiten aan bij een beweging die reeds in gang is gezet. Maar ze komen alle drie op het zelfde principe neer: bewegen is noodzakelijk, niets doen of star vasthouden aan verouderde uitgangspunten is voor het CDA niet langer een optie.

1. Van nazorg naar voorzorg (Onze keuze voor een Zorgzame stad)
Onze samenleving kenmerkt zich door onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen. Vrijheid is geïndividualiseerd en verantwoordelijkheid gecollectiviseerd. Er is weinig vertrouwen in de overheid, maar er wordt veel van verwacht. Een sterke samenleving maken we echter samen. Mensen zijn samen tot veel in staat. In een zorgzame samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. Voor de ander, de buurt of het milieu. De overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven. Het CDA gelooft daarmee in de kracht(en) van de samenleving. Het is de politieke uitdaging die kracht(en) in de samenleving aan te boren en benutten. Een zorgzame samenleving is echter niet vrijblijvend en vraagt van iedereen om naar vermogen een bewuste bijdrage te leveren. Het CDA hanteert de voorzorg als leidend principe. Dit komt tot uiting in onze focus op Onderwijs, Sport en Welzijn. Zij vormen de beste preventie en vormen de sleutel om het vertrouwen van inwoners terug te winnen.

2. Van polarisatie naar participatie (Onze keuze voor een Ondernemende stad)
Nederland kent een grote groep mensen die weinig mogelijkheden hebben om een kansrijke plek in onze samenleving te verwerven. Het werkelijke probleem in onze samenleving ligt niet in de verschillen in afkomst, maar in de grote verschillen in hun mogelijkheden voor de toekomst. Onder de kansarmen bevinden zich nieuwe én geboren Nederlanders. Het debat in de politiek concentreert zich op integratie, maar de uitdaging is veeleer participatie. Participatie in school, werk, buurt en sportclub is het antwoord op polarisatie.  De samenleving is daarnaast vaak verstrikt in ingewikkelde regels en procedures die oplossingen eerder belemmeren dan bevorderen. In het bedrijfsleven, de zorg, de woningmarkt en het onderwijs liggen kansen als regels en procedures worden vervangen door ruimte voor initiatief en (politieke) daadkracht.

3. Van verbruiken naar waarderen    (Onze keuze voor een Duurzame stad)
Mensen, de wereld, grondstoffen, energie, voedsel en de natuur zijn van waarde. Ze zijn echter gebruikt, geëxploiteerd op zo’n manier dat er weinig van overbleef. Ook daarin is een omslag vereist: als we alles wat waarde heeft ook op waarde weten te schatten, zullen we hier anders mee omgaan en innovatieve oplossingen vinden. Economische groei koppelt het CDA aan een sociale omgang met mensen, organisaties, grondstoffen en materialen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.