Beste Simon, 

Tijdens jouw eerste gesprek met een groot deel van onze raad 
vergeleek je de rol van wethouder met een bestuurder van een bus. We hebben als college en raad een gezamenlijk doel. De inzittenden van de bus bepalen het doel en de bestuurder voert dit uit en houdt een vinger aan de pols en kijkt regelmatig even achterom om te checken of het nog goed gaat. Als de inzittenden vragen of opmerkingen hebben lopen zij even naar voren en houden daarmee de bestuurder scherp. Een mooie metafoor van verbinding.  

Een verbinding die wij de afgelopen jaren met elkaar hebben gemaakt, maar vooral ook hebben gemaakt met de stad door samen 
met inwoners, ondernemers, initiatiefnemers, vrijwilligers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te werken aan deze mooie stad. Een verbinding tussen inwoners, tussen de verschillende bevolkingsgroepen en culturen in onze stad, tussen jong en oud, tussen ziek en gezond en tussen werkzaam en niet-werkzaam. Een verbinding die zo belangrijk is, juist ook in een stad als Culemborg. En deze verbinding heb jij ook mogen maken in jouw werk als wethouder. 

Een verbinding in de keten waar het gaat om de inzet van Veilig Thuis. Een verbinding tussen ambities op het gebied van sport en bewegen in relatie tot duurzaamheid. Bij 
de meerjareninvesterings en onderhoudsplanning buitensport. Een lastig dossier voor wat betreft de duurzaamheidsaspecten met betrekking tot de kunstgrasvelden, maar ook een mooi dossier waarin diverse buitensportverenigingen waaronder beide voetbalclubs en de hockeverenigingen nieuwe velden kregen. Een ander dossier waarin de uitdaging was om het behoud van een zwembad van Culemborg te verbinden met tekorten in de exploitatie. Deze uitdaging heeft uiteindelijk geleid tot afspraken met een nieuwe aanbieder en een doorstart van het zwembad. 

Een dossier waar je je ook nadrukkelijk voor in hebt gezet
 is Bolderburen, bij uitstek een plek van verbinding. Zij opende een jaar geleden hun deuren als buurtcentrum en  het is een bruisende plek voor en door bewoners geworden, waar ontmoeting, meedoen en vooral veel gezelligheid centraal staan. 

En dan een recente
 verbinding: het Lokaal sportakkoord: Op vrijdag 17 januari 2020 kwamen meer dan 50 vertegenwoordigers van Culemborgse sportclubs, sportbedrijven en beweegaanbieders af op de uitnodiging voor de startbijeenkomst. Samen met heb gaf jij in de kantine van AV Statina de aftrap om te komen tot een lokaal sportakkoord voor Culemborg.

En uiteraard de 
uitdagingen op Wmo en Jeugd met onder andere het behoud van de diensten van het Odensehuis in verbinding met de ketenzorg dementie en last but not least de zoektocht naar de verbinding tussen de zorg voor inwoners die het echt nodig hebben en de beheersbaarheid van de kosten.

A
ls wethouder van buiten zou je denken dat het een uitdaging is om de verbinding met de stad te maken, maar niet voor Simon. Door jouw enthousiasme en betrokkenheid wist je al snel de harten van veel Culemborgers te veroveren en overal kende je mensen en wist je precies waar het over ging. Maar ook in de weekenden was je veel in de stad te vinden. Met grote regelmaat zagen we Simon in een karatepak, zwembroek of bij een van de buitensportverenigingen meedoen met de leden van de betreffende vereniging, maar ook was Simon veel te vinden bij de vele vrijwilligers, initiatieven en organisaties  die onze stad telt, waar vrouw en kinderen ook regelmatig bij aanwezig waren. Ook werd je in juni tijdens de nacht van de spiritualiteit uitgenodigd voor het houden van de ‘ preek van de leek’, een programma voor een moment van verstilling in onze drukke jachtige tijd.  En in deze verstilling blijft ook de verbinding extra van belang. De verbinding met elkaar, maar ook de verbinding met jezelf en je gezin. 

Terug naar de politieke realiteit…
  Na een nieuwe tegenvaller in het sociaal domein zag jij geen andere keuze dan hieruit jouw politieke consequentie te trekken door jouw ontslag in te dienen. Een keuze die wij jammer vinden, maar ook heel goed snappen en respecteren dat je deze keuze hebt gemaakt.  

En dan komen we weer terug bij de verbinding. In onze stadsvisie wordt gesproken over de verbinding tussen de verschillende culturen in onze samenleving, de verbinding tussen Culemborg Oost en Culembor
g West, maar ook de verbinding tussen Culemborg en de rest van Nederland. Een mooie waarde voor onze stad: Het zoeken van verbinding.  Ooit kreeg deze verbinding aan  een uniek plekje aan de Lek vorm door onze iconische Spoorbrug die letterlijk en figuurlijk de verbinding maakt. 

Simon
graag willen we jou namens de raad een foto aanbieden van deze Spoorbrug, gemaakt door de Culemborgse fotograaf Kees de Winter, om daarmee ook aan te geven dat ondanks dit afscheid de verbinding blijft. 

Simon dank vo
or al jouw inzet, betrokkenheid en de fijne samenwerking. We wensen jou, Eva, Hugo en Yfke alle goeds toe voor de toekomst !   


Bovenstaande tekst is namens de hele gemeenteraad uitgesproken door Nicolien de Geus bij het afscheid van Wethouder Buwalda op 10 maart 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.