Taal is een krachtig middel om te communiceren. Wie de taal beheerst kan zich verstaanbaar maken. Van jongs af aan heeft taal een belangrijke rol in ons leven. De eerste woordjes van een kind zijn onvergetelijk. Leren lezen en schrijven, spreken maar ook luisteren zijn allemaal facetten die bij taal horen. Taal maakt de wereld toegankelijk voor iedereen. Het geeft toegang tot contact, onderwijs, de arbeidsmarkt en zorg. 

Het probleem rondom taalbeheersing wordt onderschat. Het is veel groter dan we denken. In onze gemeente raakt het misschien wel 40% van de inwoners. In Rivierenland is het percentage laaggeletterden nog iets hoger dan gemiddeld. Dit komt omdat in sectoren als de laanboomteelt, fruitteelt en meubelindustrie van oudsher veel bedrijven worden doorgegeven van ouders op kinderen. De focus op taal ligt daardoor lager.

In deze tijd van de coronacrisis blijkt hoe belangrijk taalbegrip is. De maatregelen raken iedereen. Het is van groot belang dat er duidelijkheid is over de inhoud en achtergrond van maatregelen. Als je luistert naar een speech van Rutte is het niveau voor een groot deel van de bevolking niet normaal. De overheid moet hier oog voor hebben. Als wij zeggen dat er 17 miljoen mensen in Nederland nodig zijn om samen corona te verslaan dan moeten wij ook zorgen dat al deze mensen meegenomen worden in de communicatie. Daarbij moet er aandacht zijn voor degenen die de taal niet goed genoeg beheersen. 

Ons verkiezingsprogramma droeg als titel ‘Doe mee!’  In een samenleving waarin iedereen meedoet is het belangrijk om de verbinding te zoeken. Taal is daarbij een nadrukkelijk middel voor contact. Zeker in deze tijd van corona zie je het belang van mee kunnen komen terug. Er is minder gelegenheid tot fysiek contact. Hierdoor is digitale communicatie van nog groter belang. Waar mensen achterblijven in taal en digitalisering is er dus (nog) meer aandacht nodig. 

Als CDA omarmen wij de initiatieven die daarmee aan de slag zijn. Wij vinden het van belang inwoners aan de voorkant te kunnen helpen. De politiek moet niet weglopen, maar kijken wat zij kan doen. Taalbeheersing geeft je toegang tot de samenleving, het geeft bewegingsvrijheid en keuzevrijheid. Het maakt de weg vrij naar kansen!

Bovenstaande blog is gebaseerd op een interview met Fractievoorzitter Nicolien de Geus. Het artikel gaat verder in op de Talentacademie, Nieuwkomers en Digitalisering. Het volledige interview verscheen in het meinummer van het CDA bestuursforum. Lees hier het volledige artikel.

Reageren op deze blog? 
Stuur een mail naar Nicolien.De.Geus@Raadslid.Culemborg.nl 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.