Er zijn pleeggezinnen waarin pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te kunnen voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind. De gemeente moet pleegouders meer betrekken bij het ontwikkelen van hun beleid. Wij bepleiten een reële vergoeding voor de kosten die pleegouders moeten maken.

Concreet:
- Het CDA wil dat pleegouders mogen rekenen op ondersteuning van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.