Het CDA Culemborg vindt het waarborgen van ieders privacy belangrijk. Privacy is een groot goed en dit moeten wij koesteren. Alleen bij vraagstukken waar in het kader van de veiligheid koppelen van gegevens noodzakelijk is, kan hier onder voorwaarden van worden afgeweken. Denk hierbij aan huiselijk geweld, mishandeling, vernieling of terrorisme.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.