Deze week stelde de gemeenteraad in onze stad de geactualiseerde uitvoeringsagenda Duurzaamheid vast. Twee mede door het CDA Culemborg ingediende Amendementen werden daarbij aangenomen. Door de inbreng zal het college in de uitwerking van de uitvoeringsagenda prioriteit moeten geven aan de ontwikkeling en stimulering van concrete duurzame energie-initiatieven in onze stad. Het nu al gaan uitwerken van buurtenergieplannen, vanuit een visie dat wijken op termijn aardgasvrij moeten worden kan wat betreft het CDA Culemborg nog wachten.   

Om te kunnen gaan voldoen aan de doelstelling om als stad in 2040 Energieneutraal zijn, moeten wij aan de slag met projecten die voor onze inwoners te overzien zijn. Om deze projecten van de grond te krijgen zullen investeringen nodig zijn. Wie het landelijk nieuws volgt weet hoe belangrijk het is dat de activiteiten die met deze investeringen worden opgepakt op draagvlak onder inwoners moet kunnen rekenen. Het gaat immers om gemeenschapsgeld.

Draagvlak krijg je volgens ons niet door maximale in te gaan zetten op de meest moeilijke opgave. En dan hebben wij het over het wonen zonder aardgas. Draagvlak krijg je door aan de slag te zijn met concrete behapbare projecten. Niet door met inwoners ongevraagd in overleg te gaan over (op dit moment) onhaalbare vergezichten. Maar reële projecten die door inwoners te overzien zijn. Niet dromen over wat zou kunnen, maar doen wat mogelijk is. Dat mogen inwoners van ons verwachten.

Het CDA is van mening dat, zolang het ontbreekt aan bewezen businesscases en technieken, als ook aan financiële middelen, het meekrijgen van inwoners op een onderwerp als wonen zonder aardgas, niet via de eenzijdige weg van communicatie zal gaan lukken. Nodig zijn concrete projecten die laten zien dat het kan en welke voordelen dat geeft. Als deze voordelen er uiteindelijk niet zijn, kan je er maar beter niet aan beginnen. Vandaar de oproep samen met CVN, VVD en SP fractie om focus aan te brengen op concreet haalbare duurzame energie-initiatieven. Wij moeten willen inzetten op projecten waar de kans op duurzaamheidswinst het groots is.

Denk aan een tegemoetkoming in capaciteit en middelen bij mensen -organisatie en bedrijven waar reeds investeringsbereidheid zit om met de verduurzamingsopgave aan de slag te gaan.  Denk dan aan gezamenlijke inkooptrajecten voor zonnepanelen of isoleren. Denk aan het Zonnepanelen project van de Parkstadgemeenten in Limburg. Een project waarmee buurtgenoten samen flink besparen op hun energierekening en tegelijkertijd bijdragen aan een beter klimaat. Door de focus te richten op dit soort projecten hoopt het CDA te voorkomen dat wij met beperkt budget een te grote broek aantrekken of alleen maar op weerstand zullen stuiten. Benut de bereidheid die er is om wel stappen te zetten. Zoeken daarin vooral de samenwerking op. Want verduurzamen is voor het CDA niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente.  

Om het loskrijgen van concrete duurzame-energie initiatieven beter op te kunnen pakken zal de slagkracht die in de stad verankerd zit opgepakt moeten worden. Om te voorkomen dat de gemeente in zijn eentje de kar van Duurzaamheid gaat trekken diende het CDA samen met CVN en de VVD een tweede amendement in. Beide amendementen zijn aangenomen.

Marco van Zandwijk 
Raadslid voor het CDA Culemborg

Lees hier het Amendement  Verduurzamen doen wij Samen
Lees hier het Amendement Prioriteit geven aan concrete Duurzaamheidsinitiatieven

Bekijk vergadering en vergaderstukken

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.