Er zijn weinig boeken waarin een persoonlijk levensverhaal en een visie op de samenleving in samenhang beschreven staan. Het boek ‘Bezielde beschaving- alles behalve een multicultureel drama’ van Dave Ensberg-Kleijkers (1984) is zo'n boek.

 

Frisse kijk op inclusieve samenleving
Het boek leest als een frisse kijk op de wereld. Het opent ons denkraam en geeft ruimte aan een ander geluid. Het beschrijft een visie op een samenleving waarin de verbinding en solidariteit de boventoon voeren. Het wil een brug bouwen voor de dreigende kloof tussen generaties en verschillen in culturele achtergrond. Dit in een tijd waarin het grootkapitaal van multinationals de voorkeur lijkt te krijgen boven investeringen in het onderwijs, sport en cultuur. 

Lonkend perspectief
Volgens Ensberg wordt door politici vooralsnog de kans gemist om de samenleving mee te nemen naar een gezamenlijk lonkend perspectief. Het gesprek over integratie en veiligheid is blijkbaar makkelijker te voeren dan een gesprek over cultuur en talenten. In het ideaalbeeld van de auteur is ieder mens gelijkwaardig en is zijn zoektocht naar zijn of haar talenten universeel. Het boek spreekt ons moreel kompas aan en daagt uit om daarover in gesprek te gaan. Om te beginnen met onszelf en onze directe omgeving. Als lezer daagde het boek mij en de lokale CDA-afdeling uit om uit de stoel te komen. Zo nodigde het CDA Culemborg eerder dit jaar, in het kader van Culemborg 700 jaar stadsrechten, de auteur uit om met organisaties en inwoners uit de stad in gesprek te gaan over de vragen die het boek aan de orde stelt. Als partij koesteren wij de herinneringen aan deze avond. Onbedoeld maakt het van 'bezielde beschaving' een werkboek voor wie werk wil maken van een inclusieve samenleving. Een samenleving door waarden gedreven. Een samenleving waarin iedereen er toe doet en iedereen op zijn manier in zijn of haar kracht kan komen te staan.  

Ruimte voor dialoog en verbinding
De zorg voor kwetsbare mensen krijgt ruim aandacht in het boek. In zijn streven naar een betere wereld zoekt de auteur ook naar oplossingen. Oplossingen die gevonden kunnen worden door een open houding en het aangaan van de dialoog. Ook de andere ideeën van Dave Ensberg-Kleijkers -zelf ooit kandidaat tweede kamer- zijn sterk en overtuigend. Ze werken inspirerend en staan garant voor een goede inhoudelijke dialoog over maatschappelijke vraagstukken die er echt toe doen. Dave Ensberg spreekt met enthousiasme over zijn ‘Nederlandse droom’. Een land waarin je kunt zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn. Zijn doorleefde visie op een inclusieve samenleving geeft handvatten voor een omgang met elkaar in deze tijd van culturele diversiteit. Dit vanuit een positief mensbeeld dat meer universele waarden lijkt te delen dan het beeld dat doorgaans in de media wordt opgeroepen.

Oproep voor erkenning diversiteit
Het schrijfdebuut van Dave Ensberg is een serieus pleidooi voor de erkenning van diversiteit in Nederland.  Een samenleving die medemenselijkheid in plaats van de overheid of de markt centraal stelt. Zijn manier van schrijven weet van begin tot einde te boeien. Het is doordacht en direct. Het neemt de lezer mee in een eigentijds perspectief op de samenleving. Het doet een appél om terug te gaan naar de basis waarin niet het 'IK' maar het 'WIJ' weer ruimte krijgt. Een perspectief waar ook ik mij namens het CDA graag voor in blijf zetten om zo de Nederlandse droom voor velen waar te maken.

De fractie van het CDA Culemborg zal ook na het zomerreces actie ondernemen om het gesprek gaande te houden. Suggesties uit de stad zijn van harte welkom om hier op een goede manier een invulling aan te geven. Schroom niet hierover met mij of Nicolien de Geus het contact te zoeken.

Marco van Zandwijk 
Raadslid voor het CDA Culemborg

Lees meer over het boek 'Bezielde Beschaving'

Lees meer over eerder gehouden stadsgesprek over Culturele Diversiteit 7 februari jl. als ook het verslag van deze avond.

Over de auteur:
Dave Ensberg-Kleijkers (1984) is werkzaam als voorzitter College van Bestuur van stichting Biezonderwijs. Hij is bestuurskundige (Universiteit Leiden) en publiceert geregeld opinieartikelen en columns. In 2015 verscheen zijn TEDtalk ‘Towards an inclusive society for every child’ via YouTube. Verder draagt hij vanuit zijn verschillende nevenfuncties bij aan een betere maatschappij. In 2015 won hij de Jan Peter Balkenende Award (CDA).

Dave Ensberg-Kleijkers heeft Surinaamse wortels en kent een jeugd met veel verdriet en zorgen. Hij leeft vanuit de overtuiging dat dé echte gouden eeuw nog zal gaan komen. Een gouden eeuw waarin medemenselijkheid, compassie, solidariteit, duurzaamheid en vele andere waarden die onderdeel zijn van een bezielde beschaving centraal staan. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.