Vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de leefbaarheid van onze stad. De gemeente kan veel doen om dit vrijwilligerswerk leuker en vooral ook makkelijker te maken. Dit door bijvoorbeeld de regels voor onkostenvergoedingen te versoepelen, de administratieve lasten te verminderen en trage procedures te voorkomen.


In ons verkiezingsprogramma hebben vrijwilligers een prominente plek gekregen. In de verschenen 'Raadskrant' kregen lezers van de Culemborgse Courant staat dit mooi toegelicht.

Deze raadskrant is hier terug te lezen.

Lees hier onze concrete standpunten rondom vrijwilligerswerk. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.