En daar was hij dan. Het nieuwe verkiezingsprogramma van mijn CDA. Ik voelde mij even teruggeworpen in de tijd. Als een puber die al maanden uitkeek naar het nieuwe album van zijn favoriete artiest. Natuurlijk inmiddels waren de muzikanten al bekend, wist ik dat de songwriters elkaar deze zomer opzochten, digitaal zoekend in die duizenden ideeën van leden, naar dat ene samenhangende verhaal om er straks weer toe te doen.

Zoals in het vinyl-tijdperk eerst een single vooraf ging aan die daar op volgende langspeelplaat, zo pakte ik voorafgaand aan de presentatie van het verkiezingsprogramma er het discussiestuk Zij aan Zij nog even bij. Mijn eerste indruk van het nieuwe programma? Mijn CDA is weer terug van weggeweest.

Het programma kent een stevige opening met woorden die je pas na het luisteren van het program zult begrijpen: “Macht is om te dienen, niet om te heersen”. Het komt binnen met de erkenning dat wij leven in een ondernemend land van ontdekkers, vernieuwers en doeners. Een vrijwilligersland met mensen van goede wil die steeds voor zichzelf en voor anderen het goede voor ogen hebben. Partijleider Hugo de Jonge trapt af met de muzikale woorden dat de verandering die wij willen begint bij de keuzes die wij zelf maken. Daarmee is in het openingsnummer de toon gezet voor een radicale samenlevingsagenda.

Het nieuw program klinkt gelijktijdig fris en vertrouwd. Het staat vol met nieuwe klassiekers. Het opent met Thuis, Sterke samenleving, het sterke Eerlijke economie gevolgd door Dienstbare en beschermende overheid.  Het sluit af met Waarden en Tradities. Pakkende teksten die als deuntjes in mijn hoofd blijven hangen. Enkele hoogtepunten die mij direct raakten zal ik hieronder opnoemen.

Thuis
Gaat over een betere start voor alle jongeren, juiste aandacht voor gezinnen en meer zorg voor onze (snel groeiende groep) ouderen. Het brengt de basisbeurs terug, wil opgroeiende kinderen perspectief geven en laat ouderen niet aan hun lot over. Het pleit voor minder marktwerking en meer samenwerking. Niet langer ieder voor zich, maar Zij aan Zij.

Sterke samenleving
Vertelt het verhaal van een samenleving die op een meer coöperatieve wijze kan worden ingericht. Deze samenleving is geen hotel, waar de mensen slechts klanten zijn die niet zo veel met elkaar te maken hebben. Het ziet in Nederland een land van initiatief, vrijwilligers en betrokkenheid. Roept op tot een Nationaal Woonplan met meer (betaalbare) ruimte om te wonen, te werken en te reizen in de regio. Zet in op een onderwijsbreed leesoffensief. Ziet in sport en gezondheidspreventie een gouden koppel. De ruimtelijke ordening van ons land krijgt een duidelijke prioriteit. Stadsvernieuwing wordt nieuw leven ingeblazen, nieuwbouw krijgt een groennorm en er komt een 17-miljoen-bomen-plan om ons land te vergroenen.

Eerlijke economie
Gaat over goed en duurzaam ondernemerschap. Neemt ons mee naar een manier van kijken. Een manier die verder kijkt dan alleen de winst van vandaag. Werken moet lonen. De aarde is ons gemeenschappelijk (t)huis. Verduurzaming is vanzelfsprekend. Het wil de polarisatie tussen de klimaatdrammers en ontkenners doorbreken. Nodig is dat wij onze schouders er onder zetten. Draagvlak en Samenwerking vormen hier een terugkerend refrein. Het spoort aan tot een vereenvoudiging van ons belastingsysteem en laat de strategische waarde van de agrarische sector niet onbenoemd. 

Dienstbare en beschermende overheid
De auteur van dit nummer laat niets te wensen over. Dit is wat je van een overheid verwachten mag. Het toont zich een solide bondgenoot van Europa. Heeft oog voor de keerzijde van de digitale revolutie en van drugsgebruik en ziet de oproep van gemeenten waar het om financiële ruimte gaat.

Waarden en Tradities
Afsluiter met inzichten die het beschermen waard zijn. Het laat zien dat nieuwe politiek er één van samenwerking en verbinding is. Ziet daarvoor waarde in een (landelijk) burgerraad. Geeft aan binnen de EU een voortrekkersrol te willen voor een rechtvaardig asiel en migratie beleid.

Is er dan niets negatiefs aan te merken? Natuurlijk heeft ieder album zijn mindere nummers. Voor mij had de Defensieparagraaf korter mogen zijn. Nelson Mandela sprak ooit de wijze woorden ‘Education is the most powerful weapon of the world’. Duidelijker kan ik niet uitdrukken waar mijn prioriteiten liggen. Ook plaats ik mijn vraagtekens bij het drugsbeleid. Drugsgebruik zou niet normaal mogen zijn, maar is dat met het huidige gedoogbeleid feitelijk wel. Hoe beschermen wij onze jeugd, gezondheidszorg, de rechtsstaat, economie en het milieu hier beter tegen? 

En wat betreft de vergelijking met albumreleases uit mijn jeugd…. Michael Jackson mag dan zijn overleden, maar Huub van der Lubbe (De Dijk), Bono (U2) en Lenny Kravitz leveren mij met enige regelmaat nog steeds muzikaal kippenvel op. Allen bezingen zij een samenleving zoals ik die graag zie. Het nieuwe CDA programma overtreft mijn verwachtingen voor een Nederland na corona. Als de inhoud gehoor vindt bij de echte luisteraars, dan is die hoogst haalbare plek binnen handbereik.

En zo niet…. Dan kunnen lokale raadsleden zoals ik daar weer jaren mee vooruit. Niet ieder album wordt immers direct na lancering op zijn waarde geschat.

Marco van Zandwijk  
Raadslid CDA Culemborg               

Meer informatie:
Lees of Download het verkiezingsprogramma 2021-2025
Lees of Download het discussiestuk Zij aan Zij
Lees of Download de Duurzame Route van het CDA

Meer interesse:
Nog geen lid van de fanclub? Overweeg zelf mee te bouwen aan een beter Nederland.
Lid worden kan via >>  https://cda.nl/word-lid     

Al lid? Overweeg dan lid te worden van CDA Midvoor

#Zorg voor elkaar #TeamCDA
 

Deze recensie is hier als pdf lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.