Omdat mensen zich over gemeentegrenzen heen bewegen moeten gemeenten in de regio meer de handen ineen slaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. De regionale economie dient een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie. Door de overheveling van taken van het Rijk en de Provincie naar de gemeenten is en gaat de gemeente steeds meer taken uitvoeren. Om kwalitatief goede dienstverlening aan haar inwoners te blijven bieden is samenwerking met andere gemeenten essentieel. Hierbij vindt het CDA het belangrijk dat dienstverlening zo dichtbij en laagdrempelig mogelijk wordt aangeboden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.