Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van klimaatafspraken. Isolatie van gebouwen is één van de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Het CDA maakt zich in de komende collegeperiode hard voor dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het jaar 2035 worden geïsoleerd. Buurt voor buurt en straat voor straat, waarin goed moet worden gekeken naar de huidige situatie en maatwerk moet worden geleverd voor oude en monumentale panden.

Concreet:
- Het CDA wil dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een sociaal krediet voor lagere inkomens.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.