Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, en brengt ook in onze gemeente risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Ook geven bezoekers van coffeeshops, die weliswaar conform de regels werken veel overlast voor omwonenden en bezoekers. Illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten moeten hard aangepakt worden. Ook moet actief worden bekeken of coffeeshops nog kunnen blijven bestaan (op de plek waar ze nu zitten en hoe overlast rond coffeeshops kan worden tegengegaan We bepleiten een versterking van de gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, politie, justitie, de belastingdienst en de sociale dienst (Bestuurlijke aanpak).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.