De omstandigheden waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het daarom van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. De gemeente moet zorgdragen voor goede speelmogelijkheden in elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking. Zij zorgt dat de buurt hierbij wordt betrokken. Burgerinitiatieven op het gebied van speelvelden, scouting en kindervakantiewerk kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.  

Concreet:
- Het CDA wil dat speelterreinen en schoolpleinen uitdagend, veilig, toegankelijk, rookvrij en schoon zijn. Het CDA wil kinderen de gelegenheid bieden veel, veilig en rookvrij buiten te spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.