Voedselproductie om jezelf te kunnen voeden is voor elk stad en streek essentieel. In Nederland kennen we, mede vanwege het gunstige klimaat, een lange traditie van land- en tuinbouw. Het CDA streeft naar een gezonde balans tussen natuur, land- en tuinbouw en recreatie. Agrariërs zijn ook de groenbeheerders van ons land. Het groene, weidse landschap draagt op allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee aan de omgevingskwaliteit waar Nederland geliefd voor is. Het CDA is daarom voorstander van natuur- en landschapsbeheer door agrariërs. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.