Goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur bieden alle kinderen en jongeren in Culemborg de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners De invloed van de gemeente op de inhoud van het onderwijs is zeer beperkt. Op lokaal niveau willen wij daarom extra inzetten op talentontwikkeling voor kansarme kinderen. Om dat te bereiken wil het CDA dat de gemeente in de komende beleidsperiode actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit met als doel ook de talentontwikkeling bij kwetsbare kinderen te bevorderen, de opleidingskansen voor deze kinderen te verbeteren en hun arbeidskansen te verhogen. De protectoren van het Elisabeth Weeshuis hebben reeds geld beschikbaar gesteld voor deze doelgroep. Het CDA wil de mogelijkheid onderzoeken om ook vanuit de gemeente structureel bij te dragen.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente actief met partners invulling gaat geven aan de Talentacademie. Dit om ook kwetsbare kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.