Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg.

Hulp bij huishoudelijke zaken. Stofzuigen, de badkamer of keuken schoonmaken, een was draaien. Ook mensen die ouder worden of tijdelijk minder mobiel zijn, willen een schoon huis. Het CDA wil dat deze ondersteuning toegankelijk is voor de mensen die het echt nodig hebben en dat er goede afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders zodat inwoners ook daadwerkelijk een schoon huis hebben als er is schoongemaakt. Het CDA Culemborg wil daarbij in de komende periode extra aandacht voor de kwaliteit van de ingekochte zorg. Als blijkt dat dit extra geld kost, zal het CDA deze verantwoordelijkheid ook nemen.

De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning. Een laagdrempelige lening voor ouderen zodat ze aanpassingen aan hun woning kunnen financieren. Wij gaan afspraken maken met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg, wanneer een algemene voorziening niet toereikend is. We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente. 

Concreet:
- Het CDA wil dat zorg snel, persoonlijk en op maat wordt geleverd.
- Het CDA wil dat mensen voor zorg en ondersteuning bij één contactpersoon terecht kunnen.
- Het CDA wil dat er geen wachtlijsten mogen zijn voor het verkrijgen van zorg en ondersteuning.

Zie verder ook de toelichting bij de onderwerpen zorgverlening, zelfredzaamheid, passende woonruimte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.