Het CDA wil dat regels en vergunningen worden verminderd. Wij willen een gerichte aanpak van overbodige vergunningen. Waar mogelijk wil het CDA inzetten op algemene regels of meldingsplicht in plaats van vergunningen. Als vergunningen nodig blijken, dan kiezen wij voor doorlopende vergunningen die niet jaarlijks hoeven te worden verlengd.

Concreet:
- Het CDA wil dat regels en vergunningen worden verminderd! Waar mogelijk kan bij initiatieven worden volstaan met algemene regels of met een melding. Als er toch een vergunning vereist is, dan wordt bezien of deze doorlopend kan zijn, zodat die niet periodiek verlengd hoeft te worden.

Zie ook de onderwerpen verenigingen & organisaties en horeca

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.