De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt hiervoor verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uurs opvang beschikbaar zijn. Gemeenten moeten hier zorg voor dragen. Samen met politie, GGZ en woningcorporaties.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente in haar zorgbeleid extra aandacht heeft voor verwarde en dementerende personen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.