Leven in Culemborg is meer dan wonen en werken alleen. Het CDA-Culemborg zet zich in voor een stad met een breed aanbod van activiteiten en voorzieningen op het gebied van recreatie, sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Het is belangrijk te zoeken naar manieren hoe wij deze voor de stad kunnen behouden.

In de stad zijn ook diverse voorzieningen waar ouderen of mensen met een beperking elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen doen. Denk aan Proeftuin de Ontmoeting in Bon Vie, Odense Huis, Het Huis van de Buurt in Culemborg Oost of de Huiskamer in de Ghandi. Het CDA Culemborg koestert dit en de vrijwilligers die dit mogelijk maken en wil deze ontmoetingsfuncties voor de wijk behouden.

Zie ook de onderwerpen ouderen, jongeren, Jeugdsport, Jeugdcultuurfonds, vrijwilligers, cultuur, onderwijs, verenigingsgebouwen, Sportvoorzieningenthuiszorg, schuldhulpverlening, bonvie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.