Omdat er zeer veel verschillende organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen waar verschillende partijen verantwoordelijk zijn. De gemeente moet de regie nemen voor de samenwerking van professionals, waaronder de zorgverzekeraars, om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24- uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties). Welzijns- en zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vinden het onwenselijk dat de gemeente op de stoel van de zorgprofessional gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat de gemeente een financieringsvorm hanteert die dit partnerschap ondersteund. Daarbij dreigen veel jongeren ‘tussen wal en schip te vallen’ als ze 18 worden. Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente oog heeft voor deze situatie en hier een gerichte aanpak op ontwikkeld. Maak instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van een individueel ‘zorgplan’ voor het moment dat een jongere meerderjarig wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt.     

Zie ook de onderwerpen zorgverlening, preventieve zorgeenzaamheid en sport

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.