Culemborg kent een hoger aantal werklozen dan het landelijk gemiddelde. De gemeente heeft (beperkte) mogelijkheden om structurele werkgelegenheid te bevorderen. De gemeente geeft ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid. Werklozen die zelfstandig ondernemer willen zijn worden gestimuleerd. Particuliere programma’s kunnen daarbij helpen. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen opgebracht worden uit het re-integratie budget, of - achteraf - uit bespaarde uitkeringen. Wij zetten in op duurzaam werk, tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden op een vervolg. Binnen de regels willen wij zoeken meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke werkervaringsplek had moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet. De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven.   

Zie ook zie ook de onderwerpen bijstand , participatiewet, en maatschappelijke stages

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.