Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente bezoeken. De regionale economie dient dan ook een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van een omgevingsvisie. Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van deze omgevingsvisie vinden wij vanzelfsprekend.

De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal niveau. Voor de vitaliteit en aantrekkelijkheid van winkelgebieden en de binnenstad is het nodig dat de bewoners en bezoekers passende belevingen aangeboden kunnen worden. Daarvoor is ruimte nodig, zowel fysiek als in de regelgeving. Het CDA zet in op winkelgebieden waarin ondernemers volop mogen experimenteren om de consument belevingen en ervaringen aan te kunnen bieden. Een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets kunnen beleven. Het CDA is van mening dat detailhandel op meerdere plekken in de stad versterkend werkt voor de lokale economie. Branchevervaging en -vermenging zijn goede experimenten, die vaak voor nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en levendigheid in de stad zorgen. Dit geldt ook of juist in het bijzonder voor bedrijven in het buitengebied. 

Voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad is het belangrijk dat er ruimte in de regelgeving dient te zijn die er op gericht is leegstand te voorkomen. Het CDA Culemborg is voor meer concentratie van de winkelbeleving in het hart van de binnenstad. De aanloopstraten zouden zich er voor kunnen lenen zich om te laten vormen tot woningen. Om de binnenstad aantrekkelijk te houden is het daarnaast nodig dat bewoners en bezoekers een passende beleving aangeboden moet kunnen worden. Het CDA Culemborg zet in op bevoorrading van winkels middels een overslagpunt buiten het centrum. Elektrische wagens moeten goederen naar hun bestemming brengen (zie ook parkeren).

Concreet:
- Het CDA wil dat ruim baan wordt geboden aan vernieuwende ideeën, experimenten en bedrijfsconcepten. Dit bevordert de verscheidenheid van het winkelaanbod en gaat leegstand in de binnenstad en bedrijfspanden tegen.

Zie ook de onderwerpen parkerenondernemerschapondernemersvisieregio, bestemmingsplan en omgevingsvisie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.