Het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met woningcorporaties heeft de gemeente gerichte prestatieafspraken gemaakt over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Wonen en zorg voor een gehandicapt kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA gewenst. Hiervoor kan de gemeente vergunningen voor flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd. Ook voor mensen met een ernstig psychische aandoening of ouderen is het van belang dat er voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is.

Concreet:
- Het CDA wil voor mensen met zorgbehoefte dat procedures voor het aanvragen van passende zorg zo eenvoudig mogelijk zijn.

Zie ook de onderwerpen thuiszorg, zelfredzaamheid en zorgverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.