Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Zodat zij zo lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten. Wij ondersteunen initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, moskeeën etc. met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren.

Concreet:
- Het CDA wil voor ouderen dat deze groeiende groep zelfstandig oud(er) kan worden en toegang blijft houden tot benodigde voorzieningen.

Zie ook het onderwerp zorgverlening, thuiszorg, ouderen, passende woonruimte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.