Gedonder in de binnenstad

Opeens was daar op woensdag 13 mei dat persbericht over de algehele afsluiting van de binnenstad tot eind september. Wethouder Birgit van Veldhuizen: “De plannen die in onderzoek zijn binnen het project Vitale binnenstad, krijgen nu een vliegende start. Navraag leert echter dat men zich in de klankbordgroep helemaal niet herkend in een totale afsluiting als voorstel zoals dit nu is afgekondigd en dus is de verontwaardiging groot.

Een terugblik. Op 7mei verschijnt er een artikel op Doesburg direct waarin een onderneemster oproept juist nu de binnenstad af te sluiten. Een oproep die wat mij betreft sociaal te interpreteren is. Geef de mensen en de horeca meer openbare ruimte.

In een vervolg artikel staat vervolgens te lezen dat deze oproep kan rekenen op politieke bijval van onder meer het CDA. Hieronder volgt mijn volledige reactie op de vraag wat ik van het artikel vond:

"In het kader van de gewenste afsluiting (op termijn) zou dit onder het mom van “Corona “ tegelijk een testperiode kunnen zijn. Gezien het feit dat je of voor of tegen bent is dit tegelijk een beproeving voor de onderlinge verhoudingen. Voor een deel is daar met de venstertijden rekening mee te houden. Nog duidelijker en praktischer zou dan wellicht ook zijn om een proef te doen rond dagdelen".

Politieke bijval dus maar met nuance. Al dertig jaar wordt er gesproken over een vorm van afsluiten en met de revitalisatie in het vooruitzicht zal deze discussie opnieuw stof doen opwaaien. Vandaar dat het CDA positief staat tegenover een testperiode maar wel onder begeleiding van goede communicatie. Cruciaal, zo als ook in ons verkiezingsprogramma al staat omschreven. Omdat de sentimenten rond afsluiten heel heftig kunnen zijn, heb ik de term beproeving gebruikt en een oplossing gezien in het zoeken naar draagvlak over welke dagdelen deze afsluiting zou moeten gaan.

Om de ondernemende middenstanders in de binnenstad zijn kansen te gunnen is het geen kwestie van wel of niet afsluiten maar moeten we de openingstijden van de stad aanpassen aan de allerbelangrijkste schakel die een binnenstad nodig heeft. De consument. Deze wil door de stad kunnen lopen, fietsen en met de auto. We hoeven alleen maar duidelijk te maken wanneer er op welke manier van de stad gebruik gemaakt kan worden en kunnen voor iedereen gastvrijer zijn dan voorheen.    

 Stan Hillenaar, 21 mei 2020

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.