02 maart 2017

Is de Horizon Stad nog een volwaardige IKC?

Begin dit jaar bleek dat de BSO van Qozie die aanwezig was op de IKC Horizon Stad per 9 januari gehuisvest zal worden op de eigen locatie op de Van Brakellaan. Omdat wij ons zorgen maken over de continuïteit en compleetheid van IKC Horizon Stad hebben wij schriftelijke vragen aan het college gesteld. 

Uit de beantwoording van de vragen bleek dat het college niet op de hoogte was van deze wijziging en dus nog niet in gesprek was geweest met het bestuur/directie van IKC Horizon Stad en Qozie. Het college is wel van mening dat er sprake is van een IKC omdat de peuterspeelzaal (tevens van Stichting IJsselgraaf) nog aanwezig is. 

Omdat het college officieel geen partij is in het IKC gaat het college er van uit dat het bestuur en directie van de IKC actie ondernemen. Dat is wat ons betreft erg vrijblijvend. De school is ruim een jaar een IKC (..) en de gemeente heeft € 93.000 ter beschikking gesteld voor een verbouwing anderhalf jaar geleden. In de woorden van het college: " Om de IKC’s fysiek gestalte te kunnen geven moeten de schoolgebouwen aangepast worden." (https://doesburg.notubiz.nl/document/1350156/1/document )  

Gelet op o.a. de onttrekking van de BSO aan IKC Horizon Stad en het feit dat enkel nog een peuterspeelzaal binnen de stichting bijdraagt aan het beeld van een IKC kunnen wij niet anders constateren dat er geen sprake meer is van een volwaardig IKC (zie hieronder "Wat is een IKC"). Daarbij gelet op de forse investering die de Gemeente Doesburg heeft gedaan om de school zo aan te passen dat het een IKC kon zijn (ruimte voor de BSO) hebben wij wethouder Bollen opgeroepen een klemmend beroep te doen op Stichting IJsselgraaf en Qozie om van Horizon Stad een volwaardige IKC te gaan maken.

Ter informatie:

Wat is een IKC (een algemene visie):

"Er is sprake van één team, dat een dagprogramma binnen één en dezelfde pedagogische visie verzorgt, waar, naar keuze, deels of geheel gebruik van gemaakt kan worden. De omgeving / het gebouw biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij wel functionele specialismen zijn (inclusief taakverdeling), maar geen institutionele en organisatorische verdeling.”

Belangrijk aspecten van een IKC:

 • breed aanbod
 • 1 visie
 • 1 locatie
 • 1 leiding
 • wijkvoorziening

Huidige situatie Horizon Stad

 • aanbod onderwijs en peuterspeelzaal
 • CJG is aanwezig op donderdag van 8:15 - 8:45
 • Geen BSO op locatie
 • 1 team
 • 1 visie
 • Geen wijkvoorziening
 • Aanbod op meerdere locaties
 • Geen totaalaanbod voor educatie, opvang en ontwikkeling

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.