15 mei 2019

Aandacht voor vroegsignalering inkomensproblemen ZZP'ers

In de commissie MO van 14 mei werd de informatienota "Armoedeonderzoek 2018" besproken. 

Als CDA hebben we gewezen op de problemen onder ZZP'ers. Deze hebben namelijk van alle werkenden het grootste risico om onder de lage inkomensgrens te gaan (CBS, maart 2019). We hebben daarom aan het college gevraagd of het wellicht geen goed idee zijn om als gemeente actief contact te leggen met bijvoorbeeld de ondernemingsvereniging hierover. Er zou dan een gezamenlijke avond belegd kunnen worden bijvoorbeeld. Daarbij zou een stichting als Stichting Urgente Noden prima in mee kunnen denken wellicht. Het lijkt ons goed om een signaleringssysteem of plek op te zetten waar je als ZZP'er je nood, laagdrempelig kunt delen.

Wethouder Mulder vond dit een sympathiek idee en heeft beloofd de suggestie voor zo'n avond in overweging te nemen. Naar wij hopen: wordt vervolgd!

Naast bovenstaand aandachtspunt hebben we aandacht gevraagd voor 1 loket als het gaat om het Kindpakket. Het maakt het gemakkelijker en het helpt ook bij hen die niet altijd de kennis / inzicht hebben hoe eea te werk gaat. De wethouder gaf aan dat Stichting Leergeld dit op zich zou kunnen nemen, maar na uitgebreid overleg besloten is dat zij dit niet op zullen pakken. Tevens is voor het creĆ«ren van 1 loket geen geld, zo werd aangegeven. 

Wat betreft een beetje extra ondersteuning bij het aangaan of omgaan met de aanvullende zorgverzekering van Menzis gaf de wethouder aan dat deze begeleiding er al is en als er knellende zaken zijn ze het graag hoort. We zullen ons hierop beraden omdat ons meerdere gevallen bekend zijn waarbij dit zeer gewenst zou zijn geweest. Bijvoorbeeld voor een groep als nieuwe Nederlanders / statushouders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.