30 september 2022

Acute hulp bij financiële problemen

Tijdens de Raadsvergadering van 29 september heeft onze fractie samen met die van de SP en PvdA/GL een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat veel Doesburgers in acute financiele problemen geholpen kunnen worden. 

Want we weten het allemaal, voordat de maatregelen van het kabinet in werking treden zitten en komen mensen in de knel te zitten door oa stijgende energieprijzen en inflatie. Ondertussen zien en weten we dat ook middeninkomens, het MKB en het verenigingsleven getroffen worden.

Het mag best gezegd worden: wat hebben we hiermee geworsteld. Hoe helpen we mensen in nood op korte termijn? Hoe voorkomen we een onwerkbare situatie voor het stadhuis en hoe voorkomen we een financiele uitglijder.

Het liefst wil je maatwerk bieden. Maar dit kost tijd en capaciteit. Een te generieke maatregel kost teveel geld. En wat is rechtvaardig naar chronisch zieken die misschien op 155% zitten maar ivm reuma de kachel hoger moeten zetten en daardoor in de financiële problemen komen? 

De ingediende motie heeft heldere kaders: een afgebakende periode, een afgebakend bedrag en een afgebakende groep mensen. Samen met andere onder andere maatschappelijke organisaties voor onze stad zou dit snelheid moeten kunnen geven zonder al te veel capaciteit te kosten. En zo werken we aan een oplossing voor mensen die nu knel zitten. Daarbij kunnen we niet anders toejuichen dat maatschappelijke organisaties meer betrokken raken. Goed voor het de gemeenschapszin en een samenwerking die uitgaat van het ‘wij’.

De motie is unaniem aangenomen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.