15 mei 2019

Amendement Stichting Centrum Belang Doesburg aangenomen

In de raadsvergadering van 29 mei is het amendement van CDA en D66 gezamenlijk indienden aangenomen. In dit amendement gaan wij verder waar het raadsvoorstel stopte. Het raadsvoorstel voorzag in een eenmalige extra dotatie van € 25.000 voor dit jaar (!) zodat Stichting Centrum Belang Doesburg door kan gaan met het uitvoeren / begeleiden / initiëren van de lopende activiteiten in onze stad (denk bijv aan de Sinterklaas intocht).

Als CDA hebben we afstand genomen van sommige partijen die zeiden dat ondernemers maar hun eigen broek moesten ophouden, waarmee gezegd lijkt dat het geld de zakken van de ondernemers in zou gaan. Onzin. Er is juist een stichting in het leven geroepen om activiteiten te organiseren die onze stad aantrekkelijker en levendiger maken. En deze stichting (SCBD) vraagt nu om meer: structurele toezegging geld en een verhoging daar van. 

Onze fractie is vooralsnog niet voor of tegen het toekennen van deze gelden maar mist een stevig plan. Een uitgewerkt plan met visie en ambitie en concrete invulling en begroting. En precies daarover ging ons amendement: voordat we weer/meer Euro's gaan overmaken naar de stichting moet er een goed plan liggen. Wat ons betreft een eis. Alleen de fracties van de Stadspartij en SP hebben tegengestemd waarmee het amendement is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.