15 november 2017

Vliegroutes Lelystad: wat hangt ons boven het hoofd?

De aangekondigde vliegroutes van en naar Lelystad AirPort worden misschien wel zwaar onderschat. Het is beslist niet de bedoeling om onrust te zaaien over de vliegroutes, maar dit onderwerp gaat ons wel aan het hart.

Waar gaat het om: 

Op vliegveld Lelystad gaan vanaf 2019 oplopend tot maximaal 45000 passagiersvliegtuigen per jaar opstijgen en landen. Volgens de laatste gegevens wordt Doesburg bijna volledig omsloten door een drietal vliegroutes voor inkomende en vertrekkende vliegtuigen. De vliegtuigen schampen Doesburg op een hoogte van (waarschijnlijk) 2,5 km. De huidige vliegroutes van en naar vliegveld Schiphol passeren Doesburg op minimaal 5 km hoogte. Bij maximaal gebruik van het luchtruim krijgen we in de piekuren om de vijf minuten een vliegtuig over ons heen met een verwachtte geluidsbeleving van ongeveer 55 decibel per vlucht. Ter vergelijiking: het maximaal aantal decibel bij een concert tijdens Doesburg Binnenste Buiten bedraagt maximaal 80 decibel! Wat de exacte gevolgen zijn van de voorgenomen nieuwe vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad voor Doesburg qua overlast ( geluid en fijnstof) is niet duidelijk. 

Begin oktober hebben wij het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de voorgenomen vliegroutes voor Doesburg. Inmiddels heeft het college op onze vragen geantwoord.

In het kort komt het erop neer dat het college de verdere ontwikkelingen rondom de vliegroutes afwacht, een inspraakronde waarvan veel gemeenten en instellingen gebruik van hebben gemaakt aan zich voorbij hebben laten gaan, het college eventuele rapportages van de Veiligheidsregio afwacht en het college nu niet beschikt over verdere gegevens voor wat betreft de overlast voor Doesburg. In de beantwoording geeft het college aan zich aan te sluiten in het verzet bij andere gemeenten zonder dit in concrete daden om te zetten.

CDA Doesburg is teleurgesteld in de beantwoording van de schriftelijke vragen en de afwachtende houding van het college. Onze grootste angst is dat het college de inspraak- en bezwaarmogelijkheden aan zich voorbij laat gaan waardoor wij geen invloed meer kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Het college onderneemt immers vooralsnog geen concrete protest- en verzetsactiviteiten tegen de voorgenomen vliegroutes vlak langs Doesburg.

Ter vergelijking: in de regio is de gemeente Ede zeer actief in haar verzet tegen de voorgenomen vliegroutes vanwege 1 vliegroute over hun grondgebied. Doesburg krijg drie vliegroutes vlak langs de bebouwing met hetzelfde aantal decibel geluidsbelasting. 

Het is voor CDA Doesburg ook niet te begrijpen waarom het college niet actief informatie verzameld en actief in verzet komt tegen de voorgenomen vliegroutes. Wat ons betreft komt er een motie om het college hiertoe in beweging te krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.