02 november 2019

Centrum Beinum

Twee van de nieuwe beleidsvoorstellen in de Programmabegroting betroffen het Centrum van Beinum. Omdat we nog geen locatie voor de zo bepalende sporthal bepaald hebben, dienden wij een amendement in om dan ook niet eerder te starten met de twee beleidsvoorstellen.Dit amendement (met D66) is enkel gesteund door de oppositiepartijen CDA, D66 en SP.

De eerder genoemde beleidsvoorstellen (Planvoorbereiding Sportaccommodaties en Integraal ontwerp centrum Beinum) kosten veel geld (€ 160.000) terwijl er serieuze kanttekeningen zijn te plaatsen bij de gang van zaken.

Allereerst is daar het (verkennend) onderzoek geweest wat in opdracht van de gemeente in kaart heeft gebracht welke locaties in aanmerking komen voor een eventuele nieuwe sporthal. Dat zijn er meerdere, elk met eigen voor- en nadelen. De twee beste locaties lijken in de buurt van de Beumerskamp en bij zwembad Den Helder te zijn.

Daar ook het zwembad graag synergie ziet tussen de verschillende sportfunctionaliteiten (zoals ook in  veel omliggende plaatsen Multifunctionele Sportaccommodaties zijn) en wij als CDA al veel eerder (zie ons verkiezingsprogramma) een visie hebben ontwikkeld over sporten in Doesburg en een samenvoeging op Den Helder zeer interessant vinden, is het verstandig om vanuit een gedragen visie na te denken over dit soort zaken. Wat voor stad willen we zijn? Wat is onze visie op sporten in Doesburg in 2040 (of 2030, of.. ) en op sportaccommodaties in het bijzonder?

Daarnaast konden de inwoners van de Beinum en hun eigen wijkraad in de krant lezen van de plannen voor het bouwen van een sporthal op de Beinum. Iets wat het college en collegepartijen met stoom en kokend water geregeld willen krijgen. Argument is dat we de bewoners op de Beinum niet langer kunnen laten wachten. Met dat laatste argument zijn wij het niet oneens, maar het is een beetje oneigenlijk: uitvoeringsplannen starten sowieso niet eerder dan 2024 en een zorgvuldige besluitvorming en draagvlak / inspraak dragen bij aan het succes van het centrum. Bij de toekomst van de binnenstad is bijvoorbeeld met inspraak via klankbordgroepen mogelijkheid geboden actief mee te denken met de toekomst en visie op die binnenstad.

Willen de bewoners rondom de Beumerskamp / Dekamarkt eigenlijk wel een nieuwe grote sporthal voor hun huis? En zijn ze bereid, zoals het rapport overweegt, om de vijver aan de overkant maar te dempen en hier een parkeerplaats van te maken? We weten het simpelweg niet.

Als CDA blijven we knokken voor een goed en gedragen plan voor het centrum van Beinum. Een plan wat leunt op visie en draagvlak en een plek voor ogen heeft waar iedereen trots op kan zijn.

NB: op dit moment zijn we als gemeente bezig een visietraject te bewandelen wat ons brengt bij een visie op Doesburg in 2040. Dit zal voor de helft van volgend jaar gereed zijn. Een prima traject om dit soort onderwerpen mee te verbinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.