09 september 2021

Commissie VROM over bestemmingsplan Verhuellweg

In de VROM commissie van 8 september is uitvoerig gesproken over de vele gedachten bij de inbreidingsplannen die ten grond liggen aan het bestemmingsplan Verhuellweg. Tegelijk is er ook uitvoerig gesproken over de onderzoeken, wenselijkheid etc. 18 insprekers (een record?) hebben uitvoerig uit de doeken gedaan waarover zij zich zorgen maken of waarom ze juist voor deze plannen zijn. 

In de komende weken zullen we, met andere partijen, op zoek gaan naar herstel van vertrouwen en bevestiging van standpunten. Zowel intern als extern. Wilt u daaraan een bijdrage leveren dan kunt u ons een mail sturen via cdadoesburg@gmail.com 

Als CDA hebben wij de volgende bijdrage gegeven:

“Is het CDA voor of tegen de inbreiding van het bedrijventerrein Verhuellweg?” In de afgelopen weken is ons deze vraag vele malen gesteld. Ook richting vanavond. En net als bij alle andere mensen geven wij vanavond aan: deze commissie is een beraadslaging. Wij luisteren, wij vragen, wij onderzoeken, wij wegen en wij toetsen. Daarom zijn we ook blij met alle mensen die vanavond inspreken, die zienswijzen hebben ingediend of die zich verenigen in bijv een stichting Fraterwaard. Deze mensen willen het beste voor Doesburg en haar inwoners, daarvan zijn wij overtuigd. En zij hebben ook het recht zich daarover uit te spreken waarbij hun geluid net zo zwaar weegt als mensen die hier geboren en getogen zijn. Dat verbindt ons.

Voor alle fracties geldt dat zij de toetsing van het ontwerpbestemmingsplan moeten beoordelen. Zijn de onderzoeken juist uitgevoerd, zijn de onderzoeken compleet, gaat het proces zuiver en past dit binnen de afspraken die er binnen de gemeente zijn gemaakt. Er liggen namelijk al kaders en er zijn al spelregels opgesteld. Dit betekent ook dat de bedrijven alle recht hebben om een ontwerp bestemmingsplan voor te leggen, of er nu maatschappelijk draagvlak voor is of niet. We kunnen zeggen dat we het niet mooi vinden, of deze bedrijven hier niet thuis horen vinden etc, maar dan veranderen we de spelregels tijdens het spel. Dat maakt het bestuur van de overheid onbehoorlijk en de overheid zelf onbetrouwbaar. Dat klinkt hard, maar uiteindelijk zal, en we hopen dat het niet zover komt, bijv een RvS goed letten of de Raad wel op de juiste gronden heeft besloten.

Tegelijk zijn er wel degelijk duidelijke zorgen geuit door een groot aantal Doesburgers. Als CDA nemen we die graag serieus. We willen dan ook iedereen bedanken die we hierover mochten spreken. Het heeft ons doen inzien dat ook al zijn formeel dingen juist en binnen de gestelde kaders dit niet betekent dat Doesburgers daar geen last van hebben.

Een belangrijke vraag die al veel is gesteld gaat over het perspectief van dit bedrijventerrein en de daarop aanwezige bedrijven. Zou er geen maximering moeten zitten aan de industriële bedrijvigheid? Of aan uitstoot, verkeer, geluid, stank etc. Zou de gemeente niet moeten zeggen: tot hier en niet verder? In het algemeen vinden we dat een hele logische vraag. Groei heeft effect, ook al valt het binnen de kaders, en roept vragen op. Het is belangrijk te benadrukken dat deze vraag nu niet voorligt. Het gesprek over maximering valt onder het hoofdstuk de spelregels veranderen tijdens het spel. We kunnen er wat van vinden, maar we kunnen het niet meenemen.

Toch wil het CDA de door inwoners en belangengroepen gedeelde zorgen niet negeren en zullen wij na vanavond, hopelijk met andere partijen, zoeken naar mogelijkheden om ongerustheid weg te nemen of maatregelen te nemen waar mogelijk. Of dat nu gaat over geluid, verkeer of over bijvoorbeeld licht. Soms kunnen beperkte maatregelen een wereld van verschil maken.

Ten slotte spreken wij de wens uit dat het college zich niet alleen formeel opstelt, goed communiceert en luistert en bezorgde burgers serieus neemt. Het wordt alleen maar mooi als we het samen kunnen doen en niet tegenover elkaar staan. Zeker met de Omgevingswet in aankomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.