25 januari 2021

Rol, maatwerk en communicatie rondom toeslagenaffaire en bijstand

De gemeente Doesburg gaat onderzoeken of alle Doesburgers geinformeerd worden dat zij zich kunnen melden bij de gemeente als zij denken slachtoffer te zijn van de zogenaamde 'Toeslagenaffaire'.

In de Tweede Kamer is onlangs het rapport "Ongekend onrecht" van de commissie van Dam gepresenteerd. Hieruit komt een ernstig beeld boven over hoe mensen door de Belastingdienst in ernstige problemen zijn geraakt via toeslagen mbt de kinderopvang. Deze mensen zijn meestal onschuldig in grote problemen gebracht. De schaal waarop dit gebeurd is, is groot. Het vertrouwen in de overheid en rechtstaat zal bij veel van deze mensen geschaad zijn. Het is goed dat parlementariers Omtzigt (CDA), Leijten (SP) en Azarkan (DENK) zo hun tanden hebben gezet in dit dossier. Daardoor wordt er nu hopelijk spoedig veel recht gezet.

Als CDA in Doesburg waren we benieuwd hoe onze gemeente hierin een rol heeft en neemt. Maar ook bij de uitvoering van de Participatiewet. Is er ruimte voor de menselijke maat? Hoe communiceren we? Zijn we proactief? Daarom hebben wij onlangs schriftelijke vragen aan het college gesteld. Uit de beantwoording komt het volgende naar boven:

  • ook in Doesburg zijn mensen slachtoffer van de 'Toeslagenaffaire'. Het betreft een viertal gezinnen.
  • als CDA hebben we verzocht om, als gemeente, naar alle Doesburgs te communiceren dat zij zich bij de gemeente kunnen melden als zij denken slachtoffer te zijn. Het college heeft aangegeven te gaan onderzoeken op welke manier dit het beste gedaan kan worden. Mensen (gedupeerden) die zich melden bij de Belastingdienst worden in elk geval doorverwezen naar de gemeente
  • wij vroegen ons af of mensen die een bericht van de Belastingdienst hebben ontvangen weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten in dezen. Het is goed te horen dat deze mensen meerdere keren, persoonlijk (!), geattendeerd worden op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen Doesburg. De Belastingdienst maakt aan de gedupeerden duidelijk welke rol de gemeente hierin vervult en brengt hen waar mogelijk rechtstreeks in contact. Doesburg zal mogelijke hulpvragen inventariseren, maar dit betekent geen garantie op een (korte termijn) oplossing
  • door een voorval in de gemeente Wijdemeren werd nogmaals scherp dat de Participatiewet kan knellen. Wij waren benieuwd welke ruimte de gemeente Doesburg pakt en heeft om hierin de menselijke maat te hanteren. Het college geeft aan hier geen beleidsruimte in te hebben. Gelukkig zijn er meedenkende consulenten die ook de omstandigheden niet uit het oog verliezen. Zo kunnen zij ook tijdig mensen wijzen op wat bepaalde zaken voor hun uitkering betekenen
  • maar wat is inkomen? Heeft de gemeente hierin geen rol om dit duidelijker uit te leggen? Is voedsel bij de Voedselbank ophalen inkomen? Het college geeft aan dat wanneer iemand een bijstandsuitkering aanvraagt de consulent met die persoon in gesprek zal gaan. In dat belangrijke gesprek wordt de situatie besproken en ook de inlichtingenplicht toegelicht. Als deze persoon vervolgens bijstandsgerechtigd wordt dan zal hij/zij alles wat bijdraagt aan levensonderhoud direct moeten melden. Dus ook de Voedselbank bijdrage. Het kan voorkomen dat in individuele gevallen hier een uitzondering gemaakt wordt. De ruimte voor een beetje maatwerk zit daarom in de individuele beoordeling van situaties en mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.