02 mei 2020

Doesburgse ondernemers hebben oog voor elkaar

In de afgelopen week werd duidelijk dat Doesburgse ondernemers oog hebben voor elkaars noden. Fractievoorzitter Stan Hillenaar vertelt:

"De intelligente lockdown was in eerste instantie bedoeld tot 28 April. Niet wetende wat er boven ons hoofd hing, naar nu blijkt te optimistisch, was de 28ste mogelijk een hervatting van het gewone dagelijkse leven. Maar zoals wel vaker worden plannen door de tijd ingehaald en al weten we nog steeds niet wat er boven ons hoofd hangt, woorden als, het dagelijkse leven, zijn niet meer vanzelfsprekend, laat staan gewoon. Hield de sombere berichtgeving over het aantal ziekenhuis opnames, het dreigende tekort op de ic’s en het dagelijks stijgende aantal doden ons nog in en rondom huis, ook daar lijkt verandering in te komen. Steeds meer winkels gaan weer open en omdat het vooral grote winkels zijn, brengt dit ook grotere groepen mensen in beweging. Verveling, ongeduld of welke reden dan ook, de mensen willen hun vrijheid terug. Een constatering met nog onbekende gevolgen.

Praktisch omgaan met het Coronavirus kan complex en heel divers zijn. Maar ook gewoon een kwestie van communiceren. Een ondernemer die (zijn/haar) deuren open doet (en dan ben je tegenwoordig al bevoorrecht) heeft klanten nodig. En juist deze klanten hebben het advies, zelfs opdracht, zoveel mogelijk thuis te blijven. Iedere ondernemer zal dus proberen een situatie te creëren waarin er zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de voorgestelde maatregelen teneinde verder besmetting te voorkomen.

Een van de vitale winkels in onze binnenstad is de Albert Heijn. Om te kunnen voldoen aan de voorgeschreven maatregelen van de overheid heeft de AH besloten op drukke dagen de uitgang naar het centrum af te sluiten(vrijdag /zaterdag). Dit tot ongenoegen van andere ondernemers in de binnenstad die een veel gebruikte aanloop route weg zien vallen in een tijd waarin er al zo weinig mensen in de binnenstad zijn.

Het probleem zit hem niet alleen in het feit dat ondernemers overvallen zijn door maatregelen die lastig handhaafbaar zijn maar vooral de verantwoording die het met zich meebrengt. Dit maakt dat het ene deurbeleid het andere kan raken. Indien ondernemers elkaars problemen niet kennen kan dit heel complex worden. Zonder te stellen dat begrip altijd leidt tot een oplossing is het vaak wel het begin van acceptatie. Nog voordat onbegrip de overhand kon krijgen heeft de Albert Heijn het initiatief genomen  ondernemers uit te nodigen om te laten zien voor welke uitdagingen ze staan. Voorlopig heeft onze bemiddeling er dus toe geleid dat er samen gekeken wordt naar de consequenties van de ingevoerde maatregelen, maar ook dat  daar waar het mogelijk is, oog te blijven hebben voor elkaar.
Het Corona tijdperk: Samen ondernemen is samen communiceren."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.