12 september 2019

Dumpingen afval bij ondergrondse containers de Ooi

Vanuit de Ooi komen regelmatig berichten over het dumpen van afval naast of bij de ondergrondse containers en afvalbakken. In de commissie VROM van 11 september bespraken we een brief van een bezorgde bewoner.

Afgelopen zomer is ons raadslid Wim Robbertsen herhaaldelijk langs de ondertussen beruchte plekken op de Ooi gelopen. En constateerde vaak het geschetste probleem. Uit gesprekken bleek ook dat er veel dumpingen 's nachts lijken plaats te vinden.

Wat de oorzaak van de dumpingen is, is onduidelijk. Diverse politieke partijen trokken allerlei, wat ons betreft voorbarige, conclusies (openingstijden Werf niet goed, prijzen te hoog etc). Maar feitelijk weten we het niet. Wel constateren we dat mensen nog wel de moeite nemen het bij de ondergrondse containers te dumpen. Omdat het ook vaak gewoon huisvuil is (of complete bankstellen) en het op een beperkt aantal plekken plaats vindt (en vooral in de Ooi) zou een heel gerichte campagne en handhaving ons inziens kunnen helpen.

Wethouder van Veldhuizen reageerde wat ons betreft in wel heel algemene bewoordingen (mensen er op aanspreken en hopen dat het beter gaat). Maar ook de andere fracties waren (op D66 na) opvallend afwachtend. Het is een beetje zoals het is. De situatie wordt geaccepteerd. Wat ons betreft onbestaanbaar. Afval in je wijk doet wat met je wijk. De Ooi moet weer een frisse wijk worden en een gerichte campagne en handhaving moeten daar bij helpen.

Als CDA beraden wij ons op hoe verder. Wellicht dat Wijkraad de Ooi hier ook goede idee├źn voor heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.