12 september 2019

Eikenprocessierups op de Molengaarde

In de commissie VROM van 11 september spraken de heer Willems en Kempers in als bewoners van de Molengaarde. Zij hadden handtekeningen van 39 woonadressen verzameld en samen een brief aan de gemeente opgesteld.

Deze bewoners hadden zoveel last van de eikenprocessierups in de eiken net achter hun percelen dat zij soms de gehele lente niet buiten konden zitten, de ramen niet konden openen, de was buiten niet konden drogen etc. En erg veel last van jeuk, ademhalingsproblemen en brandende ogen. Kortom: de volksgezondheid was in het geding.

Maar naar bleek was niet alleen de volksgezondheid in het geding. De aannemer die de bestrijding van de eikenprocessierups in Doesburg ter hand neemt ontdekte een bijzondere vlinder in het gebied waardoor een actieve (preventieve) bestrijding niet mogelijk was (wet natuurbescherming). En aangezien de gemeente de wet moet volgen waren de bewoners benieuwd naar de belangenafweging en gewoon een concrete oplossing.

Als CDA hebben we ons gestoord aan de terechte kritiek van de bewoners over de ondermaatse communicatie vanuit het stadhuis. Die was vertraagd, slecht of kwam niet. In het coalitieakkoord staat dat dit een speerpunt is, dan kunnen we ons niet verschuilen achter grote drukte (hoe begrijpelijk ook). Dit moet beter. En dat helpt de overheid te vertrouwen.

Uiteindelijk zullen er 4 slechte bomen gekapt worden en zal er vaker preventief bestreden worden. Dit gaat hopelijk helpen bij de uiterst vervelende overlast van dit plaagdiertje. Een financieel voorstel volgt in de begroting medio oktober.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.