16 januari 2020

Evaluatie evenementenbeleid

In de commissievergadering van 15 januari bleek dat het evenementbeleid in Doesburg veel bewoners van de binnenstad raakt. Met maar liefst 7 insprekers werd duidelijk dat er verschillende belevingen zijn en evenementen bepalend kunnen zijn voor de leefbaarheid in de stad.

Wij hebben deze avond gepleit voor een vervolg. Veel insprekers hebben belangrijke vragen gesteld die onmogelijk allemaal beantwoord konden worden. Daarnaast, zo leek uit het betoog van mevrouw Mulder (inspreker) helpt een goede communicatie wellicht ook bij het verhogen van de leefbaarheid.

Doesburg is naast een hele fijne stad om te wonen ook een evenementenstad en we hebben afgelopen tijd gezien hoe kwetsbaar we daarin zijn en hoe belangrijk het is al die vrijwilligers te ondersteunen waar dat kan. 

We zijn op zoek naar balans en deze avond ging daar wat ons betreft over.

In de adviesnota staat te lezen dat vervolgacties en verbetervoorstellen zoals voorgesteld in de evaluatie passen binnen het budget maar dat verbetervoorstel 1 € 19.000 extra nodig heeft. Indien wij akkoord gaan met de evaluatie worden deze gelden opgenomen in de kadernota 2021. Om eea zuiver te houden willen we als CDA graag onderstrepen een evaluatie los te zien van een financieel voorstel. Wat ons betreft ligt nu de evaluatie voor en zullen we tzt een financieel voorstel als zodanig en integraal beoordelen en meewegen.

Opvallend punt is verder nog dat er lijkt voorgesorteerd te worden op een kermis buiten de stadskern. Dat is toch wel een ding. We begrijpen dat veiligheid erg belangrijk is, maar een kermis in onze stad heeft, zeker voor Doesburgers die hier zijn opgegroeid, ook zo zijn bijzondere charme. Komend jaar, zo lezen, wordt de meest geschikte locatie onderzocht. Uit beantwoording van onze vragen bleek dat de wethouder verwacht dat in 2020 al mogelijk een gedeelte van de kermis buiten de binnenstad gehouden zal worden.

Tevens lezen we dat er voorgesteld wordt incidenteel een aantal keer een hoger geluidsniveau toe te staan. Veel insprekers onderstreepten ook hun zorgen hierover. Als CDA hebben we gevraagd om hierover ook tijdig en actief in gesprek te gaan met betrokken. Wat ons betreft cruciaal daar de effecten fors zijn.

Er zit toch wel een forse discrepantie tussen de evaluatie cq het rapport van ESI en de geluiden die je hoort in de stad over problemen bij het organiseren van evenementen. Alleen al in de aanhef van het stuk van de Doesburgse jongeren van de Stadspartij zie je al terug dat zij zich uitdrukkelijk niet gesteund voelen door de ambtenaren van de gemeente. Daar worden forse woorden gebruikt als "tegenwerking" zelfs. De wethouder, burgemeester en ambtenaar gaven aan dat hen niets van deze klachten bekend is, er zou juist tevredenheid over samenwerking. De Stadspartij Doesburg gaf aan dat dit wellicht te wijten is aan onkunde van de jongerenafdeling van hun partij en dat het slechts 1 van de geluiden is uit de samenleving, zoals daar ook de geluiden van de insprekers waren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.