30 oktober 2018

Geen buitensporige kostenstijging afvalstoffenheffing

De te verwachten stijging van de afvalstoffenheffing voor 2019 was circa 15%. Dat is enorm. En tegelijk niet vreemd. Afgelopen jaren is regelmatig maar incidenteel een en ander door o.a. meevallers afgedekt. Ondertussen stegen de kosten en heeft de burger weinig hier van gemerkt. Nu deze maatregelen waren afgelopen en er een een forse stijging voor de deur stond waren veel partijen verrast.

In het coalitieakkoord wordt gekozen voor een nullijn op de hoogte van de algemene reserve in 4 jaar en een nullijn op stijgingen van heffingen zoals deze (enkel inflatiecorrectie).

Door de gebudgetteerde verhoging van de afvalstoffenheffing terwijl die, volgens coalitieakkoord, niet hoger mag zijn dan de inflatie moest er € 200.000,-- uit de algemene reserve gehaald worden. Ter compensatie.

Dit is precies een reden waarom het CDA de coalitie vraagt om zich niet vast te leggen om aan het einde van de periode minimaal 8 miljoen te hebben in de algemene reserve. Want wat nu als we over vier jaar een identieke situatie zouden hebben? Hanteren we dan dezelfde argumenten of komt er dan geen vergoeding omdat er nu eenmaal afgesproken is op 8 miljoen te eindigen? Gaan we dan bezuinigen om de pot te vullen?

Omdat we begrip hebben voor de motie om de kosten niet ineens zo te laten stijgen hebben we mede ingestemd. Gelet op onze andere motie (bepalen hoogte algemene reserve) zijn we geen mede indiener geworden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.