30 december 2018

Grote zorgen om betaalbaarheid afval in Doesburg

In de raadsvergadering van 20 december hebben we als CDA grote zorgen geuit over de betaalbaarheid van het afval in Doesburg. Volgens onze fractievoorzitter Stan Hillenaar is de wethouder door de coalitie eigenlijk met de rug tegen de muur gezet. Hillenaar: “We hebben met elkaar unaniem besloten de kostprijs van het afval niet door te berekenen aan de burgers, maar hebben daarmee het probleem niet opgelost. Tenzij de wethouder wonderen kan verrichten, voorziet het CDA een forse verhoging van de afvalstoffenheffing in de toekomst”.

De afgelopen jaren is in Doesburg een aanzienlijk deel van de kosten voor de afvalstoffenheffing niet gedekt uit de afvalstoffenheffing, maar uit onder andere tijdelijke andere inkomsten of zoals nu uit de algemene middelen. Zo kan de afvalstoffenheffing al enkele jaren relatief laag blijven.

Omdat de coalitie van Stadspartij Doesburg, VVD en Pvda/GroenLinks in het coalitieakkoord het college de opdracht heeft gegeven belastingen met niet meer dan de inflatiecorrectie te verhogen en een rigide ondergrens van de algemene middelen van 8 miljoen Euro heeft vastgesteld voorzien we als CDA problemen. Hillenaar daagde de coalitie uit om uit te leggen hoe zij denken dit probleem op te gaan lossen zonder zich te te verschuilen achter de wethouder. Wethouder van Veldhuizen gaf aan inderdaad geen wonderen kan verrichten: “dit is een hele grote uitdaging, ik kan niet anders dat te onderstrepen”. Wethouder van Veldhuizen zal in het voorjaar met de Kadernota het resultaat van onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen inbrengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.