02 april 2019

Grote zorgen om effect sluiting basisschool Horizon Ooi

Op 2 april bereikte ons het nieuws dat basisschool de Horizon Ooi met de zomer van 2019 gesloten zal worden en verder gaat op de locatie Stad (Meipoortwal). En dat is een ernstige zaak.

Als CDA maken we ons grote zorgen over:

  1. de (kwetsbare) kinderen op deze school
  2. de beschikbare capaciteit van de Anne Frank Montessorischool om kinderen vanaf de Horizon Ooi over te nemen
  3. het feit dat de Ooi geen openbare basisschool meer heeft
  4. andere scholen (Horizon Stad, Wetelaar) te maken zullen krijgen met een mogelijk forse toename van het aantal leerlingen
  5. de redenen die hebben geleid tot dit besluit
  6. de benodigde kosten om de Horizon Stad te verbouwen / aan te passen

Als gemeente Doesburg hebben we, samen met het schoolbestuur, een verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Daarom is het belangrijk om met betrokkenen en gemeentebestuur samen na te denken over de beste oplossingen voor iedereen en de kinderen in het bijzonder. Voor ons nu een speerpunt waarbij we uiterste inzet van het college van B&W verwachten. 

Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.