13 september 2018

Hoe (hoog) wordt er gebouwd op de Koppelweg?

Tijdens de commissie VROM lag een ruimtelijke verkenning voor over de herontwikkeling van de strook grond tussen de Koppelweg en de Oude IJssel. 

Vanuit de Regio is een contingent van 100 woningen aangereikt en is vanuit een projectontwikkelaar een verzoek neergelegd om hier 100 woningen te ontwikkelen. Deze twee zaken zijn volgens wethouder Mulder de uitgangspunten voor de ruimtelijke verkenning geweest.

In deze ruimtelijke verkenning waren 3 varianten uitgewerkt met alle 3 hun eigen kenmerken. Twee met 100 woningen en 6 of 8 lagen en 1 met 80 woningen en 6 lagen hoog. 

Vorig jaar is door de raad een motie aangenomen waarin is opgenomen niet hoger te bouwen dan 6 lagen. Wij hebben destijds niet voor de motie gestemd maar omdat de motie is aangenomen hebben we als raad besloten dat deze motie gevolg moet krijgen. Dit lijkt het college zwaar gevallen te zijn en dus ligt er een stuk voor dat maar 1 ding wil: 100 woningen en 8 hoog. Wellicht een prima voorstel, maar wat ons betreft wordt voorbij gegaan aan een belangrijk punt.

De wethouder geeft aan dat ze de motie niet naast haar neer heeft gelegd. Daarom hebben wij de vraag gesteld waarom de wethouder zegt dat de uitgangspunten de aangereikte 100 woningen vanuit de Regio zijn en de wens voor 100 woningen van de projectontwikkelaar en niet de motie ansich. Volgens de wethouder gaat de Raad er over, maar een helder antwoord op onze vraag bleef uit.

Wij hebben daarom begrip voor PvdA/Groenlinks als zij aangeven als initiatiefnemer van de motie niet zomaar aan te kunnen geven of ze de motie naast zich neerleggen.

Als CDA zullen wij samen met onze achterban bespreken welke variant onze voorkeur heeft en hoe we de aangenomen motie moeten wegen. In de raadsvergadering van 27 september zal gestemd worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.