30 januari 2019

Intrekking motie Kinderpardon

In de raad van november 2018 hebben wij het initiatief genomen om een motie in te dienen over een eenmalige versoepeling rondom het Kinderpardon. 

Als CDA Doesburg hadden we grote moeite met de wijze waarop in Nederland werd omgegaan met gewortelde kinderen. Het kan zijn dat bepaalde regelgeving en wetten nou eenmaal uitgevoerd moeten worden maar als overduidelijk is dat honderden kinderen in grote onzekerheid zitten EN in Nederland geworteld zijn dan is er een krachtig signaal vanuit de maatschappij en politiek nodig. En zo geschiedde. 

Vele CDA afdelingen gingen ons voor en zo werd het CDA van binnenuit op een ander spoor gemanoeuvreerd. Mooi en goed om te zien dat onze afdeling in Den Haag de ruimte heeft gepakt om dit, samen met coalitiepartners, uit te werken in een nieuw akkoord. 

Het akkoord is breed maar focust op gezinnen en kinderen. Naast de herbeoordeling van zo'n 700 gezinnen zal de pardonregeling worden beĆ«indigd. Ons signaal was hier mede op gericht. Wij hoopten dat alles gedaan zou gaan worden om herhaling te voorkomen. 

Het was de bedoeling de motie Kinderpardon in de raadsvergadering van 31 januari in stemming te brengen. Na uitvoerige discussie en bedenktijd hadden we raadsbrede steun. Daar waren we zeer content mee. We bedanken dan ook alle partijen voor hun constructieve bijdrage hierin.

Als CDA Doesburg hebben we na de ontwikkelingen in Den Haag besloten dat wij de motie niet in stemming zullen brengen. En dat is fantastisch nieuws!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.