20 juni 2019

Jaarrekening 2018 en beleidsarme Kadernota 2020

Doesburg heeft 2018 niet afgesloten met een positief resultaat. Het negatieve resultaat zal tussen de 50 en 100 duizend euro uitkomen. Ook Doesburg heeft last van bijvoorbeeld de forse extra kosten in de jeugdzorg. 

Aan de andere kant zien we dat bedragen uit de voorziening groot onderhoud wegen niet zijn uitgegeven zodat deze uit de voorziening konden gehaald worden en daarmee het resultaat van 2018 nog wat konden "oppoetsen". 

Tegelijk met de jaarrekening en kadernota zou een rehabilitatieplan wegen (het compleet nieuw leggen van wegen ipv groot onderhoud) gereed zijn. Dat was eerder toegezegd door het college. In de commissievergadering van 20 juni hoorden we dat de wethouder besloten heeft dit niet in juni voor te leggen omdat zij graag in september integraal een breed pakket aan financiele keuzes wil bespreken. 

Als CDA maken we ons zorgen. 2018 is niet positief afgesloten en was veel slechter afgesloten als we geen geld uit de voorziening hadden overgeheveld. Daarnaast tikken we nu een beleidsarme kadernota af waar een groot "zwaard van Damocles" op "pro memorie" staat: het rehabilitatieplan wegen. Stel dat hier de komende jaren 1-2 miljoen per jaar in zal moeten dan betreuren we het dat we na herhaaldelijk doorvragen moeten vernemen dat het plan wel bijna gereed is maar we het integraal gaan bespreken in september. Dat laatste zal trouwens hard nodig zijn, zo vermoeden wij. We mogen als Doesburg onze borst wel nat gaan maken. 

In de Kadernota is ook de extra dotatie van 150 duizend euro opgenomen voor de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Omdat wij als CDA zeer ontevreden zijn met de beperkte beantwoording en verantwoording van de hele gang van zaken en de wethouder alleen heeft toegezegd detailvragen schriftelijk te gaan beantwoorden zullen wij een motie indienen om een verdere duiding en beantwoording van de vragen tegemoet te zien. Welke lessen zijn en worden er geleerd?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.