12 september 2019

Leerpunten uitvoeren, opstellen en aansturen MJOP

Eerder dit jaar bleek dat de voorziening van het MJOP (meerjaren onderhouds planning) dusdanig was uitgeput dat zelfs lopende werken op hold moesten worden gezet en er eerst geld in de voorziening bijgestort moest worden. Dat was een opeenstapeling van opmerkelijke en ernstige fouten. Wethouder Mulder is daarop afgetreden.

Als CDA hebben we na een summiere bespreking van een typisch feitenrelaas gevraagd om een uitvoeriger behandeling van alle vragen en antwoorden rondom de overschrijding van het MJOP. Daarom waren we ook content dit in de commissie BO van 12 september te kunnen doen. En er een punt achter te zetten. In de hoop dat het vertrouwen weer groeit en we op een transparante manier verstandig uitvoering zien van het door de raad vastgestelde beleid.

Juist door te bespreken en te begrijpen hoe en waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn, doen we als college, raad en commissie kennis op. Kennis om herhaling in welke vorm dan ook te voorkomen. En dat is ook bouwen aan geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid dat je er alles aan wilt doen om dit te voorkomen en dat je er ook van geleerd hebt.

Als CDA zijn we al lang kritisch op dit dossier. Los van dat het over veel geld gaat zijn er diverse andere zaken gekoppeld aan dit dossier die daarvan ook de gevolgen ondervinden. Zo loopt de overhaaste aanbesteding van herinrichting en groot onderhoud van de bestuursvleugel van het stadhuis vertraging op. We betreuren dat onze motie om hier zorgvuldiger mee te beginnen niet is aangenomen. Was dat maar gebeurd, denken we nog wel eens. Dat had ons nogal wat problemen gescheeld.

Wethouder van Veldhuizen heeft wat ons betreft een heldere presentatie gegeven met diverse feiten op een rij. Onze schriftelijke vragen vonden ook hun beantwoording in deze presentatie. Conclusies en leerpunten werden duidelijk aangegeven. Ondanks dat er altijd nog wat zaken wellicht altijd onbeantwoord zullen blijven hebben wij vertrouwen dat het college er alles aan gaat dit doen om een vergelijkbaar debacle te voorkomen. En als Raad valt er ook wat te leren: een MJOP dat naar een budget wordt toegeschreven is iets wat een wethouder altijd in de problemen kan brengen. Simpelweg omdat het tot overschrijdingen en financiele risico's kan leiden die uiterst onwenselijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.