20 februari 2020

Locatiebepaling Centrum Beinum opnieuw van de agenda: nader onderzoek volgt

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari hebben coalitiepartijen PvdA/GL, VVD en Stadspartij het raadsvoorstel om een nieuwe sporthal op de Beumerskamp te plaatsen opnieuw van de agenda gehaald. Wel hebben ze allemaal aangegeven haast te willen maken met het onderzoek om voor de zomer een besluit te kunnen nemen.

Nadat er de afgelopen maanden vele nieuwe feiten en argumenten op tafel kwamen was het onhoudbaar om het besluit er doorheen te drukken. In oktober haalden we het onzalige plan reeds van de agenda waarna we als CDA op 26 november een inloopavond voor wijkbewoners hebben georganiseerd. Daar kwamen bijna 90 mensen op af die voor meer dan 90% aangaven geen nieuwe sporthal op de Beumerskamp te willen.

Vervolgens is het zwembad met een voorstel en ontwerp gekomen waaruit bleek dat er wel degelijk mogelijkheden waren om een multifunctionele accommodatie bij het zwembad te plaatsen, waarbij ze en passant nog een fors aantal synergievoordelen wisten te benoemen.

Vervolgens kwam DWV met een sterke roep en argumentatie om sporthal en zwembad te integreren.

Wijkbewoner en architect Guido Wezenberg heeft vele goede vragen neergelegd (over oa parkeren), die niet beantwoord konden worden. Er is een bewoner die het college en raad een brief heeft geschreven en last but not least heeft Wijkraad Beinum een enquete in de wijk uitgezet.

Toen vervolgens ook bleek dat de grond bij het zwembad, in tegenstelling tot het door de wethouder beweerde, best te koop was, werd helemaal duidelijk dat nu besluiten een onzorgvuldig besluit zou zijn. Goed dat de coalitiepartijen VVD en Stadspartij dit uiteindelijk hebben erkend. PvdA/GroenLinks herhaalde echter nogmaals dat zij het verkennende onderzoek voldoende vond om een besluit te nemen.

Toen het punt van de agenda ging hebben we een motie ingediend die vroeg om een nader objectief onderzoek, door een externe partij, naar de reeele mogelijkheden, kosten, parkeergelegenheid, eigenschappen en risico's van de genoemde locaties. Maar ook om een eventueel beschikbare visie op sport(accommodaties) integraal mee te wegen in bovenstaand proces en, belangrijk, in overleg te treden met alle belanghebbenden en regio.

Deze motie werd echter niet ondersteund door de coalitiepartijen. Wethouder van Veldhuizen gaf aan voor de zomer met de resultaten van nader onderzoek te willen komen. De basis voor dit onderzoek zijn onderzoeksvragen die door de lokale partijen ingediend kunnen worden. Een externe partij zal dan een second opinion doen over de gepresenteerde onderzoeksresultaten. Daarbij gaf ze aan dat overleg wel oke is maar dat ze wel tempo wil maken en we het college moeten vertrouwen. Ze ontraadde de motie.

Op basis van deze toezeggingen is de motie van tafel gegaan en zullen we binnenkort verder gaan om de juiste onderzoeksvragen te gaan stellen. Als CDA hebben we geknokt om het geluid van bewoners en belanghebbenden mee te laten wegen. We zijn, voor nu, opgelucht dat er opnieuw gekeken en geluisterd gaat worden. De volgende belangrijke fase breekt nu aan. U hoort van ons!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.